پرویز پرستویی: بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربنا…

19 اردیبهشت, 1396
بازدید : 356
بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است... اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشن‌فکران آن را می‌فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به «کلمات» بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، ...
پرویز پرستویی: بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربنا…Reviewed by yoursite on اردیبهشت 19Rating: 5.0پرویز پرستویی: بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربنا…بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است… اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشن‌فکران آن را می‌فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به «کلمات» بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره […]

بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است… اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشن‌فکران آن را می‌فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به «کلمات» بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، آشغال شده بودند. کلماتی مانند: آزادی، آگاهی، پیشرفت، عدالت!

هاینریش_بل

Parviz Parastouei

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved