مخالفان طرح تحول سلامت را مایوس می کنیم -آکا

28 آبان, 1395
بازدید : 166
هستند را شرمنده و مایوس می کنیم زیرا این طرح برای محرومین و مستضعفان و بزرگترین طرح اجتماعی دولت است. به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی افزود: سیاسیون اقتصادی با رفاه برای مردم مخالف هستند و همواره به دنبال پول هستند ولی از رئیس جمهوری و مجلس به دلیل حمایت از این طرح بزرگ، تشکر ...
مخالفان طرح تحول سلامت را مایوس می کنیم -آکاReviewed by yoursite on آبان 28Rating: 5.0مخالفان طرح تحول سلامت را مایوس می کنیم -آکا

هستند را شرمنده و مایوس می کنیم زیرا این طرح برای محرومین و مستضعفان و بزرگترین طرح اجتماعی دولت است.

به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی افزود: سیاسیون اقتصادی با رفاه برای مردم مخالف هستند و همواره به دنبال پول هستند ولی از رئیس جمهوری و مجلس به دلیل حمایت از این طرح بزرگ، تشکر می کنم.

به گزارش آکاایران: وی با اشاره به مطرح شدن مطالبات بسیار زیاد درمانی از سوی مسئولان محلی، یادآور شد: یکی از مشکلات مهم ما این است که هر زمان برای افتتاح پروژه ای به نقاط مختلف کشور سفر می کنم، هنوز روبان را نبرده ایم، مطالبات جدید و تقاضای ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی جدید مطرح می شود اما کشور با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است زیرا بودجه کشور ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۰ هزار میلیارد تومان آن بابت هزینه های جاری و حقوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی های گذشته هزینه می شود و تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی باقی و اختصاص می یابد.

هاشمی با بیان اینکه توقعات باید متناسب با داشته ها مطرح شود، افزود: هر قدر هم که برای مردم کار کنیم و به آنها خدمت کنیم، باز هم کفایت نمی کند ولی مطالبات باید با توجه به دارایی ها، مطرح شود.

وزیر بهداشت اظهار داشت: برخی از دستگاه های اجرایی در کشور بیماری تولید می کنند در حالی که تاکید و اولویت ما باید بر پیشگیری و عدم ابتلا به بیماری ها باشد نه اینکه بخواهیم بیماری ها را درمان کنیم.

هاشمی یادآور شد: ۲۰ درصد از عوامل مرتبط با سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و ۸۰ درصد دیگر در اختیار سایر نهادها و دستگاه های اجرایی است و اگر همکاری های بین بخشی به شکلی مطلوب وجود نداشته باشد، طبیعی است که اقدامات وزارت بهداشت اثرگذار نخواهد بود.

هستند را شرمنده و مایوس می کنیم زیرا این طرح برای محرومین و مستضعفان و بزرگترین طرح اجتماعی دولت است.

به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی افزود: سیاسیون اقتصادی با رفاه برای مردم مخالف هستند و همواره به دنبال پول هستند ولی از رئیس جمهوری و مجلس به دلیل حمایت از این طرح بزرگ، تشکر می کنم.

به گزارش آکاایران: وی با اشاره به مطرح شدن مطالبات بسیار زیاد درمانی از سوی مسئولان محلی، یادآور شد: یکی از مشکلات مهم ما این است که هر زمان برای افتتاح پروژه ای به نقاط مختلف کشور سفر می کنم، هنوز روبان را نبرده ایم، مطالبات جدید و تقاضای ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی جدید مطرح می شود اما کشور با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است زیرا بودجه کشور ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۰ هزار میلیارد تومان آن بابت هزینه های جاری و حقوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی های گذشته هزینه می شود و تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی باقی و اختصاص می یابد.

هاشمی با بیان اینکه توقعات باید متناسب با داشته ها مطرح شود، افزود: هر قدر هم که برای مردم کار کنیم و به آنها خدمت کنیم، باز هم کفایت نمی کند ولی مطالبات باید با توجه به دارایی ها، مطرح شود.

وزیر بهداشت اظهار داشت: برخی از دستگاه های اجرایی در کشور بیماری تولید می کنند در حالی که تاکید و اولویت ما باید بر پیشگیری و عدم ابتلا به بیماری ها باشد نه اینکه بخواهیم بیماری ها را درمان کنیم.

هاشمی یادآور شد: ۲۰ درصد از عوامل مرتبط با سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و ۸۰ درصد دیگر در اختیار سایر نهادها و دستگاه های اجرایی است و اگر همکاری های بین بخشی به شکلی مطلوب وجود نداشته باشد، طبیعی است که اقدامات وزارت بهداشت اثرگذار نخواهد بود.

مطالب مشابه

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved