فیلم: طالبی بستنی؛ بَه بَه!

12 تیر, 1395
بازدید : 286
وای که این طالبی چه طعم دلچسبی دارد، تابستان بدون طالبی خنک مگر صفایی هم دارد؟ هم می توانید قاچ کنید و در بخچال بگذارید و بعد با لذت بخورید، هم می توانید فالوده طالبی درست کنید. اما طالبی بستنی یک لذت خاص دیگری دارد. بعد از دیدن این ویدئو حتما هوس می کنید که درستش کنید. ...
فیلم: طالبی بستنی؛ بَه بَه!Reviewed by yoursite on تیر 12Rating: 5.0فیلم: طالبی بستنی؛ بَه بَه!

وای که این طالبی چه طعم دلچسبی دارد، تابستان بدون طالبی خنک مگر صفایی هم دارد؟ هم می توانید قاچ کنید و در بخچال بگذارید و بعد با لذت بخورید، هم می توانید فالوده طالبی درست کنید. اما طالبی بستنی یک لذت خاص دیگری دارد. بعد از دیدن این ویدئو حتما هوس می کنید که درستش کنید.

برترین ها: وای که این طالبی چه طعم دلچسبی دارد، تابستان بدون طالبی خنک مگر صفایی هم دارد؟ هم می توانید قاچ کنید و در بخچال بگذارید و بعد با لذت بخورید، هم می توانید فالوده طالبی درست کنید. اما طالبی بستنی یک لذت خاص دیگری دارد. بعد از دیدن این ویدئو حتما هوس می کنید که درستش کنید.در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
فیلم: طالبی بستنی را خلاقانه درست کنید

وای که این طالبی چه طعم دلچسبی دارد، تابستان بدون طالبی خنک مگر صفایی هم دارد؟ هم می توانید قاچ کنید و در بخچال بگذارید و بعد با لذت بخورید، هم می توانید فالوده طالبی درست کنید. اما طالبی بستنی یک لذت خاص دیگری دارد. بعد از دیدن این ویدئو حتما هوس می کنید که درستش کنید.

برترین ها: وای که این طالبی چه طعم دلچسبی دارد، تابستان بدون طالبی خنک مگر صفایی هم دارد؟ هم می توانید قاچ کنید و در بخچال بگذارید و بعد با لذت بخورید، هم می توانید فالوده طالبی درست کنید. اما طالبی بستنی یک لذت خاص دیگری دارد. بعد از دیدن این ویدئو حتما هوس می کنید که درستش کنید.در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
فیلم: طالبی بستنی را خلاقانه درست کنید

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved