عکس: مشهورترین سبیل های تاریخ

1 دی, 1395
بازدید : 496
برترین ها: برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.ران برگندی گروچو مارکس جان واترز کلارک گیبل والتر کرونکیت برت رینولدز ادی مورفی تام سلک چارلی چاپلین هالک هوگان آلبرت اینشتین استیو هاروی تئودور ...
عکس: مشهورترین سبیل های تاریخReviewed by yoursite on دی 1Rating: 5.0عکس: مشهورترین سبیل های تاریخ

برترین ها: برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.

ران برگندی

 مشهورترین سبیل های تاریخ

گروچو مارکس

 مشهورترین سبیل های تاریخ

جان واترز

 مشهورترین سبیل های تاریخ

کلارک گیبل

 مشهورترین سبیل های تاریخ

والتر کرونکیت

 مشهورترین سبیل های تاریخ

برت رینولدز

 مشهورترین سبیل های تاریخ

ادی مورفی

 مشهورترین سبیل های تاریخ

تام سلک

 مشهورترین سبیل های تاریخ

چارلی چاپلین

 مشهورترین سبیل های تاریخ

هالک هوگان

 مشهورترین سبیل های تاریخ

آلبرت اینشتین

 مشهورترین سبیل های تاریخ

استیو هاروی

 مشهورترین سبیل های تاریخ

تئودور روزولت

 مشهورترین سبیل های تاریخ

روبرت گولت

 مشهورترین سبیل های تاریخ

سالوادور دالی 

 مشهورترین سبیل های تاریخ

رولی فینگرز

 مشهورترین سبیل های تاریخ

مارک تواین

 مشهورترین سبیل های تاریخ

فردریک نیچه

مشهورترین سبیل های تاریخ 

برترین ها: برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.

ران برگندی

 مشهورترین سبیل های تاریخ

گروچو مارکس

 مشهورترین سبیل های تاریخ

جان واترز

 مشهورترین سبیل های تاریخ

کلارک گیبل

 مشهورترین سبیل های تاریخ

والتر کرونکیت

 مشهورترین سبیل های تاریخ

برت رینولدز

 مشهورترین سبیل های تاریخ

ادی مورفی

 مشهورترین سبیل های تاریخ

تام سلک

 مشهورترین سبیل های تاریخ

چارلی چاپلین

 مشهورترین سبیل های تاریخ

هالک هوگان

 مشهورترین سبیل های تاریخ

آلبرت اینشتین

 مشهورترین سبیل های تاریخ

استیو هاروی

 مشهورترین سبیل های تاریخ

تئودور روزولت

 مشهورترین سبیل های تاریخ

روبرت گولت

 مشهورترین سبیل های تاریخ

سالوادور دالی 

 مشهورترین سبیل های تاریخ

رولی فینگرز

 مشهورترین سبیل های تاریخ

مارک تواین

 مشهورترین سبیل های تاریخ

فردریک نیچه

مشهورترین سبیل های تاریخ 

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved