رضا صادقی: تولد بعضى ادمها حضور مؤثر در جهانه خوشحالم كنار مردى هستم كه حضورش تا…

17 اردیبهشت, 1396
بازدید : 300
تولد بعضى ادمها حضور مؤثر در جهانه خوشحالم كنار مردى هستم كه حضورش تاثير روى احساس يك ملت داره بهنام جانم تولدت مبارك برادر خوبم يكى از خوش قلب ترين و باهوش ترين موزيسين هاى اين سرزمين " @behnamabtahi
رضا صادقی: تولد بعضى ادمها حضور مؤثر در جهانه خوشحالم كنار مردى هستم كه حضورش تا…Reviewed by yoursite on اردیبهشت 17Rating: 5.0رضا صادقی: تولد بعضى ادمها حضور مؤثر در جهانه خوشحالم كنار مردى هستم كه حضورش تا…تولد بعضى ادمها حضور مؤثر در جهانه خوشحالم كنار مردى هستم كه حضورش تاثير روى احساس يك ملت داره بهنام جانم تولدت مبارك برادر خوبم يكى از خوش قلب ترين و باهوش ترين موزيسين هاى اين سرزمين ” @behnamabtahi

تولد بعضى ادمها حضور مؤثر در جهانه
خوشحالم كنار مردى هستم كه حضورش تاثير روى احساس يك ملت داره
بهنام جانم تولدت مبارك برادر خوبم
يكى از خوش قلب ترين و باهوش ترين موزيسين هاى اين سرزمين ”
@behnamabtahi

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved