داعش به همجنسگرایان متوسل شد!

5 آبان, 1395
بازدید : 379
داعش روش های خود جهت شکار همجنس گرایان را تغییر داده است. همجنسگرایان نیروهای داعش به رفتار سرسختانه خود نسبت به همجنسگرایان معروف است. شبه نظامیان داعش، این افراد را یا زنده زنده می سوزانند، یا از پشت بام پرت نموده و یا به روش های وحشیانه دوره بربریت آنها را می کشند.با گذشت زمان، داعش روش های خود جهت شکار ...
داعش به همجنسگرایان متوسل شد!Reviewed by yoursite on آبان 5Rating: 5.0داعش به همجنسگرایان متوسل شد!

داعش روش های خود جهت شکار همجنس گرایان را تغییر داده است.

همجنسگرایان

نیروهای داعش به رفتار سرسختانه خود نسبت به همجنسگرایان معروف است. شبه نظامیان داعش، این افراد را یا زنده زنده می سوزانند، یا از پشت بام پرت نموده و یا به روش های وحشیانه دوره بربریت آنها را می کشند.

با گذشت زمان، داعش روش های خود جهت شکار همجنس گرایان را تغییر داده است.

به همین جهت نیروهای داعش تعدادی هم جنس گرا را از کشورهای اروپایی استخدام نموده اند.

وظیفه این "همجنس گرایان به داعش پیوسته" شناسایی و معرفی همجنسگرایان منطقه به دادگاه می باشد.

آنها بیشتر در شهرهای بزرگ الرقه، موصل به جستجوی هم جنس بازان می پردازند. در نتیجه می توان گفت، این متخصصان همجنس گرا، در عملیات نظامی داعش شرکت نکرده و یا به ندرت حضور دارند.

اما آنها دوره کامل آموزش های نظامی را می گذرانند. هدف آنها، حضور در میان ساکنان منطقه با هدف شناسایی همجنس گرایان و مجازات اعدام آنها می باشد.

به نقل از برخی گزارش ها این همجنس گرایان از تسهیلات بهتری نسبت به دیگر نیروهای داعش برخوردارند، به عنوان مثال ورود و خروج آزاد، امکانات اینترنتی و ظاهر خود (اندازه ریش و غیره…) از مزایای همجنس گرایان متنبه می باشد.

فرادید

مطالب مرتبط:

زنده ماندن همجنسگرایی که داعش از طبقه هفتم پرت کرد+عکس

مجازات سخت 2 مرد همجنسگرا توسط داعش + تصاویر

سنگسار وحشتناک مرد 55 ساله به جرم همجنسگرایی توسط داعش + عکس

پرتاب9نفر از بلندی به اتهام همجنسگرایی+عکس

پدیده شوم همجنس گرایی و تصاویر زننده همجنسگرایان در تهران !

داعش روش های خود جهت شکار همجنس گرایان را تغییر داده است.

همجنسگرایان

نیروهای داعش به رفتار سرسختانه خود نسبت به همجنسگرایان معروف است. شبه نظامیان داعش، این افراد را یا زنده زنده می سوزانند، یا از پشت بام پرت نموده و یا به روش های وحشیانه دوره بربریت آنها را می کشند.

با گذشت زمان، داعش روش های خود جهت شکار همجنس گرایان را تغییر داده است.

به همین جهت نیروهای داعش تعدادی هم جنس گرا را از کشورهای اروپایی استخدام نموده اند.

وظیفه این "همجنس گرایان به داعش پیوسته" شناسایی و معرفی همجنسگرایان منطقه به دادگاه می باشد.

آنها بیشتر در شهرهای بزرگ الرقه، موصل به جستجوی هم جنس بازان می پردازند. در نتیجه می توان گفت، این متخصصان همجنس گرا، در عملیات نظامی داعش شرکت نکرده و یا به ندرت حضور دارند.

اما آنها دوره کامل آموزش های نظامی را می گذرانند. هدف آنها، حضور در میان ساکنان منطقه با هدف شناسایی همجنس گرایان و مجازات اعدام آنها می باشد.

به نقل از برخی گزارش ها این همجنس گرایان از تسهیلات بهتری نسبت به دیگر نیروهای داعش برخوردارند، به عنوان مثال ورود و خروج آزاد، امکانات اینترنتی و ظاهر خود (اندازه ریش و غیره…) از مزایای همجنس گرایان متنبه می باشد.

فرادید

مطالب مرتبط:

زنده ماندن همجنسگرایی که داعش از طبقه هفتم پرت کرد+عکس

مجازات سخت 2 مرد همجنسگرا توسط داعش + تصاویر

سنگسار وحشتناک مرد 55 ساله به جرم همجنسگرایی توسط داعش + عکس

پرتاب9نفر از بلندی به اتهام همجنسگرایی+عکس

پدیده شوم همجنس گرایی و تصاویر زننده همجنسگرایان در تهران !

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved