جون بائز؛ آوای پرشور و تعهد راسخ یک ملکه

27 دی, 1396
بازدید : 97
برترین ها: جون بائز روز 9 ژانویه 76 ساله شد. "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خواننده‌ی کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند.جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌ترین خواننده‌ی همه کسانی است که وضعیت کنونی جهان را شایسته ...
جون بائز؛ آوای پرشور و تعهد راسخ یک ملکهReviewed by yoursite on دی 27Rating: 5.0جون بائز؛ آوای پرشور و تعهد راسخ یک ملکه برترین ها: جون بائز روز 9 ژانویه 76 ساله شد. "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خواننده‌ی کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند.جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌تر...

برترین ها: جون بائز روز 9 ژانویه 76 ساله شد. "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خواننده‌ی کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند.

آوای پرشور و تعهد راسخ یک

جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌ترین خواننده‌ی همه کسانی است که وضعیت کنونی جهان را شایسته آدمی نمی‌دانند و به آینده‌ای بهتر و انسانی‌تر امیدوار هستند. موسیقی و تعهد سیاسی در آثار کمتر هنرمندی تا این حد به هم آمیخته و با هم یگانه شده‌اند. در ترانه‌های او به سادگی می‌توان ردونشان مبارزات پنجاه سال اخیر جهان را پی‌گیری کرد. نام و آوازه‌ی او با جنبش مدنی امریکا علیه نژادپرستی بالا گرفت.

او در سال 1963 در مارش بزرگ واشنگتن با گیتارش در کنار مارتین لوتر کینگ بود، روزی که ندای رهبر بزرگ جنبش سیاهان در میان جمعیت طنین انداخت: "من یک آرزو دارم!" و از رؤیای رسیدن به جهانی فارغ از قیدوبندهای نژادی گفت.

آوای پرشور و تعهد راسخ یک

جون بائز در جنبش ضدجنگ ویتنام هم، که تمام جهان را به دو اردوگاه بزرگ تقسیم کرد و در امریکا صلح‌دوستان را در برابر جنگ‌طلبان قرار داد، حضور داشت. در طول سال1967 در گردهمایی‌های سیاسی ضدجنگ فعالانه شرکت کرد، دو بار به دست مأموران پلیس دستگیر شد و چند هفته را در زندان گذراند. جون بائز در جنبش اعتراض به آپارتاید در کنار نلسون ماندلا بود و در جنبش دموکراتیک اروپای شرقی در کنار واسلاو هاول. برای مبارزان آزادی او در کنار باب دایلن، یکی از دو صدای اصلی اعتراض به اختناق و نابرابری بود و "ملکه موسیقی مردمی" لقب گرفت.
آوای پرشور و تعهد راسخ یک

در دهه‌های اخیر برخی افسوس می‌خوردند که جون بائز قدرت گیتار و گرمای ویژه‌ی صدای خود را از دست داده است، اما حدود دو سال پیش بود که باب دایلن در مراسم اعطای جایزه گرمی به روی صحنه رفت و به صدای رسا اعلام کرد: «جون بائز ملکه موسیقی فولک بود و هنوز هم هست».

یک عمر با سرود و ترانه

جون بائز در 9 ژانویه 1941در خانواده‌ای بافرهنگ و صلح‌دوست در نیویورک به دنیا آمد. در پانزده سالگی نخستین گیتار خود را به دست آورد و موقعی که برای اجرای ترانه‌های بومی "موسیقی فولک" به روی صحنه رفت تنها 18 سال داشت.

آوای پرشور و تعهد راسخ یک

چیزی نگذشت که او با گیتار و صدایی آمیخته با زنگی گرم و دلنشین، به سیمای آشنای تمام حرکات مردمی و اکسیون‌های سیاسی بدل شد. در ترانه‌های بیشمار درباره رنج و محنت‌های بیکران و آرزوها و حسرت‌های مردم آواز خواند. ترانه معروف او به نام "ما پیروز می‌شیم" به سرود تمام تجمعات حقوق بشری بدل شد.
آوای پرشور و تعهد راسخ یک

شور پیکار و تعهد سیاسی برای بسیاری از هنرمندان با سرزندگی و سرمستی جوانی همراه است و با افول آن رنگ می‌بازد، اما این حس انسانی در جون بائز همیشه بیدار ماند. او در سالهای سالمندی و با رسیدن به پیری نیز همچنان در دفاع از آرمان‌های انسانی، همبستگی با محرومان و ستمدیدگان به ویژه در مناطق بحرانی و جنگ‌زده، و یاری به سازمان‌های حقوق بشری مانند "عفو بین‌الملل" وفادار باقی ماند. بیهوده نیست که عفو بین‌الملل جایزه‌ای به نام او ابداع کرده که هر سال به حامیان دلیر و فداکار حقوق بشر اهدا می‌شود.

جون بائز؛ آوای پرشور و تعهد راسخ یک ملکه

27 دی, 1396
بازدید : 0
برترین ها: جون بائز روز 9 ژانویه 76 ساله شد. "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خواننده‌ی کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند.جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌ترین خواننده‌ی همه کسانی است که وضعیت کنونی جهان را شایسته ...
جون بائز؛ آوای پرشور و تعهد راسخ یک ملکهReviewed by yoursite on دی 27Rating: 5.0جون بائز؛ آوای پرشور و تعهد راسخ یک ملکه برترین ها: جون بائز روز 9 ژانویه 76 ساله شد. "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خواننده‌ی کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند.جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌تر...

برترین ها: جون بائز روز 9 ژانویه 76 ساله شد. "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خواننده‌ی کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند.

آوای پرشور و تعهد راسخ یک

جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌ترین خواننده‌ی همه کسانی است که وضعیت کنونی جهان را شایسته آدمی نمی‌دانند و به آینده‌ای بهتر و انسانی‌تر امیدوار هستند. موسیقی و تعهد سیاسی در آثار کمتر هنرمندی تا این حد به هم آمیخته و با هم یگانه شده‌اند. در ترانه‌های او به سادگی می‌توان ردونشان مبارزات پنجاه سال اخیر جهان را پی‌گیری کرد. نام و آوازه‌ی او با جنبش مدنی امریکا علیه نژادپرستی بالا گرفت.

او در سال 1963 در مارش بزرگ واشنگتن با گیتارش در کنار مارتین لوتر کینگ بود، روزی که ندای رهبر بزرگ جنبش سیاهان در میان جمعیت طنین انداخت: "من یک آرزو دارم!" و از رؤیای رسیدن به جهانی فارغ از قیدوبندهای نژادی گفت.

آوای پرشور و تعهد راسخ یک

جون بائز در جنبش ضدجنگ ویتنام هم، که تمام جهان را به دو اردوگاه بزرگ تقسیم کرد و در امریکا صلح‌دوستان را در برابر جنگ‌طلبان قرار داد، حضور داشت. در طول سال1967 در گردهمایی‌های سیاسی ضدجنگ فعالانه شرکت کرد، دو بار به دست مأموران پلیس دستگیر شد و چند هفته را در زندان گذراند. جون بائز در جنبش اعتراض به آپارتاید در کنار نلسون ماندلا بود و در جنبش دموکراتیک اروپای شرقی در کنار واسلاو هاول. برای مبارزان آزادی او در کنار باب دایلن، یکی از دو صدای اصلی اعتراض به اختناق و نابرابری بود و "ملکه موسیقی مردمی" لقب گرفت.
آوای پرشور و تعهد راسخ یک

در دهه‌های اخیر برخی افسوس می‌خوردند که جون بائز قدرت گیتار و گرمای ویژه‌ی صدای خود را از دست داده است، اما حدود دو سال پیش بود که باب دایلن در مراسم اعطای جایزه گرمی به روی صحنه رفت و به صدای رسا اعلام کرد: «جون بائز ملکه موسیقی فولک بود و هنوز هم هست».

یک عمر با سرود و ترانه

جون بائز در 9 ژانویه 1941در خانواده‌ای بافرهنگ و صلح‌دوست در نیویورک به دنیا آمد. در پانزده سالگی نخستین گیتار خود را به دست آورد و موقعی که برای اجرای ترانه‌های بومی "موسیقی فولک" به روی صحنه رفت تنها 18 سال داشت.

آوای پرشور و تعهد راسخ یک

چیزی نگذشت که او با گیتار و صدایی آمیخته با زنگی گرم و دلنشین، به سیمای آشنای تمام حرکات مردمی و اکسیون‌های سیاسی بدل شد. در ترانه‌های بیشمار درباره رنج و محنت‌های بیکران و آرزوها و حسرت‌های مردم آواز خواند. ترانه معروف او به نام "ما پیروز می‌شیم" به سرود تمام تجمعات حقوق بشری بدل شد.
آوای پرشور و تعهد راسخ یک

شور پیکار و تعهد سیاسی برای بسیاری از هنرمندان با سرزندگی و سرمستی جوانی همراه است و با افول آن رنگ می‌بازد، اما این حس انسانی در جون بائز همیشه بیدار ماند. او در سالهای سالمندی و با رسیدن به پیری نیز همچنان در دفاع از آرمان‌های انسانی، همبستگی با محرومان و ستمدیدگان به ویژه در مناطق بحرانی و جنگ‌زده، و یاری به سازمان‌های حقوق بشری مانند "عفو بین‌الملل" وفادار باقی ماند. بیهوده نیست که عفو بین‌الملل جایزه‌ای به نام او ابداع کرده که هر سال به حامیان دلیر و فداکار حقوق بشر اهدا می‌شود.

مطالب مشابه

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved