بهنوش بختیاری:تبلیغ محصول ایرانی و تولید وطنی در برنامه جارچی شبکه ایران کالااز تلوی…

19 اردیبهشت, 1396
بازدید : 431
تبلیغ محصول ایرانی و تولید وطنی در برنامه جارچی شبکه ایران کالااز تلویزیون جمهوری اسلامی ایران....این برنامه به سفارش دولت و در جهت حمایت کامل از تولید ملی ساخته میشود.....تبلیغات....جزو واجبات اقتصادیست.....اگرکسی...چهره شناخته شده ای تبلیغ میکند.....راهیست برای شکوفایی اقتصاد....نه این تصور که از بی پولی به تبلیغ پناه آوردند....مگر مسی و رونالدینو....و نیکول کیدمن و جورج کلونی بی پولن؟؟؟? هرچه ...
بهنوش بختیاری:تبلیغ محصول ایرانی و تولید وطنی در برنامه جارچی شبکه ایران کالااز تلوی…Reviewed by yoursite on اردیبهشت 19Rating: 5.0بهنوش بختیاری:تبلیغ محصول ایرانی و تولید وطنی در برنامه جارچی شبکه ایران کالااز تلوی…تبلیغ محصول ایرانی و تولید وطنی در برنامه جارچی شبکه ایران کالااز تلویزیون جمهوری اسلامی ایران….این برنامه به سفارش دولت و در جهت حمایت کامل از تولید ملی ساخته میشود…..تبلیغات….جزو واجبات اقتصادیست…..اگرکسی…چهره شناخته شده ای تبلیغ میکند…..راهیست برای شکوفایی اقتصاد….نه این تصور که از بی پولی به تبلیغ پناه آوردند….مگر مسی و رونالدینو….و نیکول کیدمن […]

تبلیغ محصول ایرانی و تولید وطنی در برنامه جارچی شبکه ایران کالااز تلویزیون جمهوری اسلامی ایران….این برنامه به سفارش دولت و در جهت حمایت کامل از تولید ملی ساخته میشود…..تبلیغات….جزو واجبات اقتصادیست…..اگرکسی…چهره شناخته شده ای تبلیغ میکند…..راهیست برای شکوفایی اقتصاد….نه این تصور که از بی پولی به تبلیغ پناه آوردند….مگر مسی و رونالدینو….و نیکول کیدمن و جورج کلونی بی پولن؟؟؟?
هرچه تبرزدی مرا
زخم نشد
جوانه شد……….
اقتصاد این کشورشکوفه خواهدزد….روزی..جایی..میبینی که فقر پرکشید ورفت
شاید به نسل من قد ندهد….اما این توهین…فقر را میگویم…تمام میشود و میرود…..غم نگاه جوان ما….میشودشادابی…..وقتی که جیبش پرپول باشد
#behnooshbakhtiari

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved