بابک جهانبخش: #iPhonegraphy #Fereydoon_Moshiri ️ خاک، جان یافته است. تو چرا سنگ شدی…

17 اردیبهشت, 1396
بازدید : 450
#iPhonegraphy ? #Fereydoon_Moshiri ✍️ خاک، جان یافته است. تو چرا سنگ شدی !؟ تو چرا این همه دلتنگ شدی !؟ باز کن پنجره ها را... و بهاران را باور کن?
بابک جهانبخش: #iPhonegraphy #Fereydoon_Moshiri ️ خاک، جان یافته است. تو چرا سنگ شدی…Reviewed by yoursite on اردیبهشت 17Rating: 5.0بابک جهانبخش: #iPhonegraphy #Fereydoon_Moshiri ️ خاک، جان یافته است. تو چرا سنگ شدی…#iPhonegraphy ? #Fereydoon_Moshiri ✍️ خاک، جان یافته است. تو چرا سنگ شدی !؟ تو چرا این همه دلتنگ شدی !؟ باز کن پنجره ها را… و بهاران را باور کن?

#iPhonegraphy ? #Fereydoon_Moshiri ✍️
خاک، جان یافته است.
تو چرا سنگ شدی !؟
تو چرا این همه دلتنگ شدی !؟
باز کن پنجره ها را…
و بهاران را باور کن?

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved