بابک جهانبخش: #BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #Yazd #BackStage PHOTO by …

18 اردیبهشت, 1396
بازدید : 302
#BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #Yazd #BackStage PHOTO by ? @sanieiphotography نگاه كن به آوازه ى اين سكوت نمى خوام تو رو حرفِ مردم كنم تو زيباترين اشتباه منى نبايد تو رو با خودم گُم كنم LYRICS by ✍️ @mohsen_shiraali
بابک جهانبخش: #BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #Yazd #BackStage PHOTO by …Reviewed by yoursite on اردیبهشت 18Rating: 5.0بابک جهانبخش: #BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #Yazd #BackStage PHOTO by …#BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #Yazd #BackStage PHOTO by ? @sanieiphotography نگاه كن به آوازه ى اين سكوت نمى خوام تو رو حرفِ مردم كنم تو زيباترين اشتباه منى نبايد تو رو با خودم گُم كنم LYRICS by ✍️ @mohsen_shiraali

#BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #Yazd #BackStage
PHOTO by ? @sanieiphotography
نگاه كن به آوازه ى اين سكوت
نمى خوام تو رو حرفِ مردم كنم
تو زيباترين اشتباه منى
نبايد تو رو با خودم گُم كنم
LYRICS by ✍️ @mohsen_shiraali

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved