بابک جهانبخش: #BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #ArtaJahanbakhsh ‎ گاهی …

19 اردیبهشت, 1396
بازدید : 2,525
#BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #ArtaJahanbakhsh ❤ ‎ گاهی به آسمان نگاه کن ‎ اگر صاف و آبی بود, ‎ به خاطر آرامشش لبخند بزن ‎ اگر تیره و طوفانی بود, ‎ به خاطر گرفتگی اش ناراحت باش PHOTO by ? @koroshjavan
بابک جهانبخش: #BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #ArtaJahanbakhsh ‎ گاهی …Reviewed by yoursite on اردیبهشت 19Rating: 5.0بابک جهانبخش: #BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #ArtaJahanbakhsh ‎ گاهی …#BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #ArtaJahanbakhsh ❤ ‎ گاهی به آسمان نگاه کن ‎ اگر صاف و آبی بود, ‎ به خاطر آرامشش لبخند بزن ‎ اگر تیره و طوفانی بود, ‎ به خاطر گرفتگی اش ناراحت باش PHOTO by ? @koroshjavan

#BabakJahanbakhshOriginal #BabakJahanbakhsh #ArtaJahanbakhsh ❤ ‎

گاهی به آسمان نگاه کن ‎
اگر صاف و آبی بود, ‎
به خاطر آرامشش لبخند بزن ‎
اگر تیره و طوفانی بود, ‎
به خاطر گرفتگی اش ناراحت باش

PHOTO by ? @koroshjavan

.Copyright © 2016 RayaFun. All rights reserved